Frendy on Pelastakaa Lapset ry:n valinta

Pelastakaa Lapset ry on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton, vuonna 1922 perustettu kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeuksien toteutumista Suomessa ja maailmalla.

Lähtötilanne:

”Aloittaessamme yhteistyön Frendyn kanssa meillä oli tarve valtakunnalliselle IT-kumppanille, joka pystyy tarjoamaan sekä etätukea että paikallista lähitukea. Aluetoimistomme sijaitsevat ympäri Suomea, ja siksi molempien tukimuotojen saatavuus yhdeltä toimijalta on meille tärkeää. Keskustoimistollamme oli jo omasta takaa käytössä IT Onsite Support -henkilö, mutta kasvaneesta työmäärästä johtuen tuntui järkevältä ulkoistaa tämä palvelu Frendylle.

Laitetilausten suhteen siihenastinen toimintatapa oli kankeaa. Meiltä puuttui keskitetyn laitehankinnan kumppani, joten eri puolilla Suomea jouduttiin käyttämään useita eri toimijoita ja tämä vei paljon työaikaa. Kaipasimme IT-kumppania, joka pystyisi toimittamaan laitteistot organisaatiollemme koko maan laajuisesti.”

Millaisiin ratkaisuihin päädyttiin:

”Laitetilausten keskittämiseksi sekä elinkaarenhallintaa varten Pelastakaa Lapset ry:lle perustettiin omat tunnukset Frendyn verkkokauppaan. Tilausten tekeminen tehtiin helpommaksi räätälöimällä heidän eniten tilatuista tuotteistaan kätevästi valittavia tuotepaketteja.

Etätuen tarpeeseen lähdimme vastaamaan loppukäyttäjille suunnatulla käyttäjätuki -palvelulla. Palvelun käyttöönotto ajoitettiin vuosien 2016-2017 vaihteeseen, jolloin toimitimme Pelastakaa Lapset ry:lle yli 200 uutta työasemaa sekä oheislaitetta. Laitteiden vaihdon yhteydessä tietojen kerääminen käyttäjätuen tulevaa käyttöä varten oli luontevaa. Samassa yhteydessä tekniset kaverimme myös ajantasaistivat toimistojen IT-dokumentaation.

Pelastakaa Lapset ry:n henkilökunta ympäri Suomen neuvottiin olemaan jatkossa tuki- ja palvelupyynnöissä yhteydessä suoraan Frendyn käyttäjätukeen. Näin apua saadaan nopeasti ja suurimmassa osassa pulmatilanteita kätevästi etäyhteyden kautta.

Keskustoimiston IT Onsite Support -henkilö viettää paikan päällä toimistolla 2-3 päivään viikossa. Yleisimpiä töitä ovat uusien käyttäjien luominen ja työntekijöiden IT-perehdytys sekä käyttöön tulevien laitteiden valmistelu. Lisäksi päivittäinen työnkuva pitää sisällään tietokoneiden vianmäärityksiä ja vianratkaisua, ohjelmien asennusta sekä laitteiden takuu- ja huoltoasioiden hoitoa.”

Kuinka yhteistyö sujuu:

”Vuosia kestänyt asiakkuus on saanut meidät vakuuttuneiksi siitä, että Frendy on juuri oikea IT-kumppani Pelastakaa Lapset ry:lle. Kriteerimme, kuten kustannustehokkuus sekä asioiden hoituminen nimetyn yhteyshenkilön kautta, ovat täyttyneet heidän kanssaan erinomaisesti.

Asiakassuhteen ylläpito on puolelta ollut kiitettävän aktiivista. Pidämme asiakasvastaavan kanssa säännöllisesti palavereita, ja lisäksi keskustoimiston IT-tukihenkilö toimii tietohallintopäällikkömme kanssa tiiviissä yhteistyössä.

Frendy hoitaa asioitamme joustavalla otteella, ja erityistä kiitosta annamme henkilökunnan palvelualttiudesta. Myös lähi- ja etätuen taiturit ansaitsevat erityismainnan.

Yhteistyömme on syventynyt vuosien mittaan, ja uusia ratkaisuja suunnitellessamme luotamme jatkossakin Frendyn kykyyn tarjota juuri meille mitoitettuja palveluita. ”