IT:n ulkoistaminen Frendylle ratkaisi Kansanopiston IT-ongelmat

Jämsän Kristillisen opiston IT-ympäristössä muutoksen tarve tuli ajankohtaiseksi, kun IT-asioita opetustyönsä ohella hoitavan henkilön jäi väliaikaisesti pois työtehtävistään. Apua tarvittiin monella osa-alueella, ja erityisesti lähi- ja etätuen tarve oli suuri. Työnkuvan moninaisuus ja lisääntynyt työmäärä saivat harkitsemaan oman täysiaikaisen IT-vastaavan palkkaamista, mutta Frendyn esitettyä kustannushinnoittelun kokonaisvaltaiselle ylläpidolle valinta oli selvä: IT-toiminnot siirrettäisiin ulkoiselle palveluntuottajalle sekä keskitettäisiin ne yhdelle toimijalle. Myös paikallinen tuki palveluiden käyttöönotossa sekä nopeat vasteajat olivat seikkoja, jotka tukivat Frendyn valintaa uudeksi IT-kumppaniksi.

Ulkoistamispäätöksen jälkeen yhteistyö aloitettiin tekemällä alkukartoitus ympäristöön sekä käymällä kehityskohteet läpi. Kartoituksen pohjalta luotiin yhteinen suunnitelma IT-ympäristön kehittämiseksi. Palveluiden käyttöönotto aikataulutettiin yhdessä Jämsän Kristillisen opiston kanssa, ja työt toteutuksesta testaukseen asti ajoitettiin kansanopiston työympäristössä viikoittain toistuviin hiljaisempiin aikoihin.

Jämsän kristillisen opiston IT-ympäristöä lähdettiin uudistamaan pala palalta, ja esimerkiksi aiemmin useista lähiverkoista koostunut langaton verkko rakennettiin kokonaan uusiksi. Työasemat ja palvelimet on siirretty valvontaan etähallinnan piiriin, ja nykyään Frendyn valvontajärjestelmä reagoi nopeasti ja ennaltaehkäisevästi mahdollisiin häiriöihin ja ongelmatilanteisiin.

Kansanopiston IT-ympäristön tietoturvaa on parannettu mm. laitehallinnalla, tietoturvaohjelmalla ja käyttäjähallinnalla. Laitteiden päivittyminen tapahtuu nykyään automaattisesti uusimpien päivityksien asentuessa vaivattomasti ilman aikaa vievää manuaalisesti suoritettavaa työtä.

Koko opiston henkilökunnalle ja opiskelijoille otettiin käyttöön Microsoft 365 -palvelut, jotka tarjoavat yhteensopivat ja monikäyttöiset työkalut kaikkien ulottuville sijainnista riippumatta. Tiedostojen sijaitseminen pilvessä mahdollistaa niiden yhteiskäytön, muokkaamisen ja jakamisen viestintäsovelluksia ja pilvitallennuspalveluita hyödyntäen.

Jämsän Kristillisellä opistolla ollaan tyytyväisiä tapaan, jolla Frendy on hoitanut palveluiden käyttöönotot. Ne on toteutettu tehokkaasti mahdolliset haitat opiston toiminnalle minimoiden.

Kaikki toimitilat kattavan uudistetun langattoman verkon ansiosta liikkuminen oppilaitoksen rakennuksesta toiseen onnistuu nykyään sujuvasti tarvitsematta siirtyä verkosta toiseen. Pulmatilanteissa apua saadaan ripeästi ja kustannustehokkaasti Frendyn Käyttäjätuen kautta etäyhteydellä, ja tarpeen vaatiessa paikan päälle on mahdollista saada lähituki apuun.

Myös laitehankintojen keskittäminen Frendylle on tehnyt työ- ja opetusvälineistön tilaamisesta selkeää ja aikaa säästävää. Toimitukset tapahtuvat ripeällä aikataululla, ja tietokoneet tulevat opistolle tarpeita vastaten valmiiksi esiasennettuina.

” Frendy on kaikkea sitä, mitä IT-kumppanilta odotamme. Palvelu on asiantuntevaa ja hinta-laatusuhteeltaan erinomaista, ja heidän sitoutuneisuutensa ulkoistusratkaisuumme toimii moitteetta ja kattavasti. Ongelmatilanteet tulevat nopeasti ratkaistuiksi, ja apua on saatavilla aina sitä tarvitessamme. Erityisen tyytyväisiä olemme laitetukeen, jota Frendyn kautta saamme. Nykyään voimme kohdistaa kansanopiston omat resurssit sen toiminnan edistämiseen ilman huolta IT-asioista.

Voimme vahvasti suositella Frendyä IT-kumppaniksi! ”

Frendyllä iloitaan mahdollisuudesta olla tulevaisuudessakin kehittämässä Jämsän kristillisen opiston IT-ympäristöä heidän tarpeitaan ja toiveitaan kuunnellen.

Jämsän Kristillinen opisto on Keski-Suomessa sijaitseva vapaan sivistystyön oppilaitos. Opiston kurssitarjonta on monipuolista ja noin 150 nuorta suorittaa opiston perusjakson vuosittain. Opistolla järjestään runsaasti myös erilaisia lyhytkursseja, ja niihin osallistuu joka vuosi yhteensä n. 3500 eri-ikäistä opiskelijaa.