Kiinteistönvälitys­toimisto tuottaa laadukkaat esitteensä itse

Kun kyseessä on monen ihmisen elämän suurimmasta hankinnasta eli asunnon ostamisesta, on siihen liittyvien esitteiden ja asiakirjojen syytä olla parasta laatua. Myös ketteryys ja nopea reagointi tilanteisiin nousee tärkeysasteikolla kärkisijoille – myynti on hektistä ja esitteelle on usein tarvetta saman tien. Tällaisessa tilanteessa digipainon toimitusajat ovat liian pitkiä. Ongelma saadaan ratkaistua tuottamalla kulloinkin tarvittavat myyntimateriaalit itse oikeanlaisella tulostusratkaisulla – juuri silloin kun tarvitaan, sellaisia määriä kuin tarvitaan ja siinä muodossa kuin itse halutaan.

Bulevardin Kotimeklarit Oy LKV on vuodesta 2002 pääkaupunkiseudulla toiminut yksityinen kiinteistönvälitysalan yritys, joka tarjoaa vahvaan ammattitaitoon, asiakaslähtöisyyteen ja kokemukseen perustuvaa kiinteistönvälityspalvelua aina pienten yksiöiden myynnistä kokonaisiin rakennushankkeisiin. Kaikessa tekemisessä korostuu erittäin korkea laatu ja ammattimaisuus.

Bulevardin Kotimeklarien markkinoinnista vastaava konttoripäällikkö Virva Ivakko on vakuuttunut Frendyn palvelutasosta.

Ivakko koki aiemmin, että tulostusjärjestelmien kanssa oli jatkuvasti ongelmia. Hän oli pettynyt palvelun hitauteen ja pahimmillaan laitteet saattoivat olla pois käytöstä jopa päiviä.

– Olimme edellisille toimittajille vain yksi kasvoton asiakas muiden joukossa, emmekä kokeet saavamme henkilökohtaista palvelua. LKV-alalla tulostustyö ja skannaus on äärimmäisen tärkeä osa päivittäistä työtä, ja ilman toimivia laitteita työmme viivästyy ja se vaikuttaa tietenkin suoraan myyntiin. Ja se ei ole hyväksyttävää. Siksi lähdimme etsimään uutta kumppania, joka vastaisi tarpeitamme.

Tarvekartoitus selvitti ongelmakohdat

Frendyn tekemässä tarvekartoituksessa löydettiin tulostamiseen ja skannaukseen liittyvät kipukohdat ja tehtiin suunnitelma niiden korjaamiseksi. Selkeästi yli muiden nousi tarve tuottaa premium-tasoiset esitteet itse sen sijaan, että ne tilattaisiin digipainosta. Työn tehokkuutta haluttiin lisätä sekä säästää aikaa ja kustannuksia. Lisäksi skannaukseen ja tiedonhallintaan kaivattiin uudistusta – kaikki asuntoihin liittyvät asiakirjat, kuten isännöitsijäntodistukset, energiatodistukset ja PTS-suunnitelmat haluttiin skannata automaattisesti PDX-järjestelmään mahdollisimman vaivattomasti.

Bulevardin Kotimeklarien Virva Ivakko vaikuttui Frendyn palvelun korkeasta laadusta jo yhteistyön alkumetreistä lähtien.

– Nopeus, laatu ja ammattimaisuus ovat meille itselle tärkeitä ominaisuuksia, ja nämä kaikki toteutuvat myös yhteistyössä Frendyn kanssa. Meille nimetty yhteyshenkilö on aktiivisesti yhteydessä pitäen huolen, että kaikki toimii sovitun mukaisesti. Frendyn toimintamallina on selkeästi halu toimia etupainotteisesti ennen kuin ongelmia edes ilmenee, ja se sopii meille enemmän kuin hyvin. Jos jotain toimenpiteitä kuitenkin tarvitaan, sujuu kaikki Frendyn kanssa todella nopeasti meidän työtämme hidastamatta – parempaa palvelua emme siis voisi toivoa.

Asiakkaan liiketoimintaa ymmärretään

Digitalisaatioon kuuluu olennaisesti tekniikan nopea kehitys, ja uusia ratkaisuja tulee markkinoille jatkuvasti. Yksittäisen yrittäjän on mahdotonta pysyä itse kärryllä mitä kaikkea on tarjolla. Frendyllä halutaan pitää yllä aktiivista keskusteluyhteyttä, jotta oltaisiin selvillä asiakkaan liiketoiminnan todellisista tarpeista. Ja kun asiakkaan liiketoimintaa ymmärretään, voidaan myös IT-ratkaisut rakentaa aidosti sitä tukemaan. Myös Virva Ivakko kokee vahvasti, että heidän liiketoiminnastaan ollaan kiinnostuneita.

– Jos olemme halunneet tuottaa jotain uutta ja erilaista esimerkiksi tulostustyössämme, Frendyn yhteyshenkilömme on aina lähtenyt meidän yrityksemme etu edellä selvittämään sopivaa toteutustapaa. Toimiva ratkaisu on löytynyt joka kerralla, ja sitä kautta olemme pystyneet tuottamaan parempaa ja laadukkaampaa palvelua omille asiakkaillemme erittäin kustannustehokkaasti ja juuri toiveidemme mukaisesti.

Bulevardin Kotimeklarit tuottaa nykyään kaikki myyntimateriaalit itse omassa toimistossaan omalla laitteella. Tämä on säästänyt niin aikaa kuin rahaa verrattuna siihen, että kaikki pienetkin määrät piti aiemmin tilata digipainosta. Itse tuotetun materiaalin laatu on lisäksi erittäin korkealaatuista, kuten yrityksen arvoihin kuuluu.