Elinkaariajattelu IT-laitehankinnoissa: 3 + 1 etua

Frendy | Atte Lonkari

IT-infran kustannussäästöt, parempi tietoturva, kasvanut tehokkuus sekä samalla pienempi hiilijalanjälki – tätä kaikkea on IT-laitteiden elinkaariajattelu.

IT-laitteiden elinkaariajattelu tarkoittaa ajattelu- ja toimintatapaa, jossa tietokoneiden, ohjelmistojen ja muun teknologian käyttöikää hallitaan ja optimoidaan. Tavoitteena on varmistaa, että IT-laitteet ovat käytössä mahdollisimman pitkään, ja että ne toimivat tehokkaasti koko käyttöikänsä ajan.

IT-laitteiden elinkaariajattelu tuo yritykselle monia hyötyjä, joista tärkeimmät ovat:

  1. Säästöjä kustannuksissa – Kun IT-laitteiden käyttöikää pystytään pidentämään, vähenee tarve ostaa uusia laitteita ja ohjelmistoja. Tämä puolestaan johtaa pienempiin kuluihin ja suurempiin säästöihin.
  2. Parempi tietoturva – IT-laitteiden elinkaariajattelun kautta voidaan parantaa yrityksen tietoturvaa. Kun IT-laitteet ovat ajan tasalla ja suojattu mahdollisilta tietoturvaongelmilta, on yrityksen tietoihin epätodennäköisempää päästä käsiksi luvattomasti.
  3. Parannettu tehokkuus – Kun laitteet ovat ajan tasalla ja toimivat sujuvasti, työntekijöiden on mahdollista työskennellä tehokkaammin, mikä taas johtaa parempaan tuottavuuteen ja parempaan asiakaspalveluun.

Liiketoiminnan kannattavuuden kasvun lisäksi ei pidä unohtaa kestävän kehityksen näkökulmaa:

BONUS: Ympäristöystävällisyys – IT-laitteiden elinkaariajattelulla saadaan vähennettyä laitteiden aiheuttamia ympäristövaikutuksia. Kun laitteiden käyttöikää pidennetään, vähenee myös tarve hävittää vanhoja laitteita ja ostaa uusia. Tämä taas auttaa vähentämään jätemäärää ja hiilidioksidipäästöjä.

IT-laitteiden elinkaariajattelu on siis tärkeä strategia organisaatioille, jotka haluavat säästää kustannuksia, parantaa tietoturvaa ja tehokkuutta sekä samalla vähentää ympäristövaikutuksia.

Kun elinkaariajattelu tulee ajankohtaiseksi yrityksessänne, me frendyt autamme mielellämme. Ota yhteyttä, niin käydään läpi miten elinkaarimalli sopisi teille.


Miksi kannattaa keskittää yrityksen laitehankinnat Frendylle? – Lue J-P:n blogi.