Frendy-yhtiö Wisdomic on vuoden 2021 Service Desk

Wisdomicin tukitiimi julkaistiin voittajaksi tänään 9.12.2021 Wakarun järjestämässä Vuoden Service Desk -kisassa. Wisdomic osallistui kilpailuun ensimmäistä kertaa.

Voiton taustalla olivat seuraavat perusteet:

”Wisdomicin vahvuuksia ovat erityisesti moderni, valmentava ja itseohjautuvuutta tukeva johtamismalli. Johtamisessa on erityisesti huomioitu työtekijöiden psykologinen turvallisuus, joka mahdollistaa luottamuksen rakentumisen organisaation sisälle ja kulttuuriin. Päivittäisjohtamisessa käytänteinä on systemaattiset one-to-one keskustelut kuukausittain, viikoittaiset tiimipalaverit ja aamupalaverit (tilannekuva) sekä Teams-kanava.

Organisaatiossa hyödynnetään alan parhaita käytäntöjä ja standardeja (esim. ITIL, ISO27001) soveltaen sen mukaan, mikä on asiakkaiden kannalta oleellista.

Service Deskillä on keskeinen rooli koko organisaation strategiassa ja strategiatyöhön osallistuu koko henkilöstä.

Auditoinnin aikana erityisenä havaintona oli hyvä, avoin ja rehellinen keskustelukulttuuri läpi organisaation.”

Wisdomicin palvelupäällikkö Sari Maunula riemuitsee voitosta:

”Uskoimme alusta asti voittoomme. Erityisen hyvältä tämä voitto tuntuu sen vuoksi, että olemme määrätietoisesti kehittäneet deskimme toimintaa jo pitkään. Nyt saimme siitä parhaan mahdollisen vahvistuksen, että olemme menossa oikeaan suuntaan ja teemme oikeita asioita. Meille on tärkeää, että saamme tehdä tätä työtä ihmiseltä ihmiselle. Kun asiakas ei tarvitse meitä, olemme onnistuneet. Silloinkin, kun meitä ei huomata, olemme aina läsnä. Me turvaamme asiakkaittemme työtä, jotta se ei keskeytyisi.

Tämä voitto on iso asia koko organisaatiollemme, mutta erityisesti tämä kuuluu meidän koko tuotannon arjen sankareille, jotka tekevät arvokasta työtään asiakkaidemme ja heidän liiketoimintojensa hyväksi. ”

Wisdomic haluaa onnitella myös kaikkia kisaan osallistujia ja kiittää Wakarua hienon kisan järjestämisestä.

Lue lisää: Vuoden Service Deskistä ja katso videot! »