IT-ulkoistuksen lyhyt oppimäärä

Frendy | Teemu Nurminen

Oletko koskaan tullut ajatelleeksi, että sähköpostipalvelun ostamisessa palveluntarjoajalta on oikeastaan kyse pienimuotoisesta ulkoistamisesta? Lähes jokainen henkilö ja yritys on siis asiaa sen kummemmin tiedostamatta ulkoistanut jotain. Mutta mitä sitten IT-ulkoistus tietoisesti tehtynä ratkaisuna tarkoittaa?

Lyhyesti ilmaistuna IT-ulkoistus on sitä, että asiakasyritys siirtää IT-toiminnoistaan kaiken tai osan IT-palvelukumppanin hoidettavaksi. Asiakasyritys voi ostaa esimerkiksi käyttäjätuen tai palvelinten ylläpidon, mutta säilyttää vielä päävastuun IT-ympäristön kehittämisestä itsellään. Laajempi ulkoistus voikin sitten kattaa yrityksen kaikki IT-toiminnot aina IT-päällikkyydestä alkaen. Tällöin IT-kumppani ottaa vastatakseen koko IT-ympäristön sekä osallistuu sen kehittämiseen yhdessä asiakkaan kanssa.

Kenelle IT-ulkoistus sopii?

IT-ulkoistus sopii kaiken kokoisille ja kaikissa tilanteissa oleville yrityksille. Usein ulkoistuksen tarpeeseen yrityksessä havahdutaan, kun yritys on kasvanut isoksi, ja IT:n pyörittämiseen tarvitaan lisää henkilöstöä. Monessa yrityksessä IT:stä vastaa oman työnsä ohella henkilö, jonka ydinosaamiseen IT ei kuulu. IT haukkaa siis usein liian suuren osan yrityksen volyymistä sekä ajankäytöllisesti että taloudellisesti. Aloittelevan yrityksen kannattaakin ottaa IT-kumppani mukaan heti alkuvaiheessa, jolloin IT-ympäristö saadaan rakennettua yritystä tukevaksi jo ensimetreiltä lähtien. Voit tutustua Frontia Asianajotoimiston kokemukseen IT:n ulkoistamisesta Frendylle jo yrityksen perustamisvaiheessa: Kaiken kattavaa palvelua helposti.

Mistä sitten tunnistaa sopivan ulkoistuskaverin?

Hyvä ulkoistuskumppani ymmärtää asiakkaansa liiketoimintaa ja tekee siksi ratkaisut ja kehitysehdotukset aina asiakasyrityksen etua silmällä pitäen. Kumppanuussuhteen hoitaminen ja ylläpitäminen sekä tulevaisuuden suunnittelu yhdessä kuuluvat toimivaan IT-ulkoistukseen. Oikea ulkoistuskaveri tuntee asiakkaansa ja osaa tarjota aina kulloiseenkin tarpeeseen sopivia ratkaisuja. Eli summa summarum: Yhteistyö ei jää vain asiakas-palveluntarjoaja-tasolle, vaan se on kokonaisvaltaista ja pitkälle tähtäävää asiakkaan ja liiketoiminnan rinnalla kulkemista.

IT-ulkoistuksen hyödyistä kerron tarkemmin toisessa blogitekstissä.

Teimme myös kattavan tietopaketin IT-kokonaisulkoistuksesta, voit käydä lukemassa sen täältä.

Sopisiko IT-ulkoistus teidän yrityksellenne?

Mikäli haluat kuulla lisää ulkoistuksesta, kerromme mielellämme – aina samalla matalan kynnyksen avuliaisuudella. Soita meille tai jätä yhteydenottopyyntö.