Näistä kolmesta tekijästä syntyy paras IT-tuki

Frendy | Antti Kumpulainen

Paras IT-tuki on paitsi rautaisen ammattitaitoinen, se myös ratkoo pienet ja suuremmat IT-ongelmat nopeasti ja ymmärrettävästi, katsoen koko ajan asiakkaan IT-kokonaisuutta.

Paras IT-tuki mahdollistaa häiriöttömän työnteon

IT-tuen tärkein tehtävä on mahdollistaa yrityksesi työntekijöiden työnteko ilman katkoksia.

Useimmiten IT-ongelmien kohdalla on kyse pienistä arkisista asioista, mutta jos pienet asiat eivät toimi, ne saavat ison merkityksen. Pienenkin käytännön haasteen ratkominen on työntekijän näkökulmasta helpotus: homma pelittää taas ja pääsee takaisin töiden pariin.

Joskus ongelmaa korjatessa IT-tuki huomaa muita haasteita ja ongelmia, jotka eivät varsinaisesti liity käsissä olevan ongelman ratkaisuun. Tässä korostuu IT-tuen oma-aloitteisuus – hoidetaanko ongelmat samalla kuntoon vai jäädäänkö odottamaan, että käyttäjä törmää niihin?

Meillä Frendyssä luonnollisesti hoidetaan homma kerralla kuntoon. Pienet asiat korjataan heti ja tarvittaessa ollaan yhteydessä asiakkaaseen ja ehdotetaan laajempia muutoksia. Frendyn IT-tuki on saanut asiakkailtaan kehuja sekä nopeudesta että oma-aloitteisuudesta, ja onkin siksi palkittu Vuoden Service Desk:nä.

Paras IT-tuki tarjoaa ymmärrettävää palvelua

Paras IT-tuki on myös ymmärrettävä – alusta loppuun asti.

IT-tukeen ottaa yhteyttä monenlaisilla IT-taidoilla varustettuja ihmisiä, eri aloilta, eri työtehtävistä. Tuen on tärkeää selvittää ongelman syy ja korjaus käytännön läheisesti niin, että jokainen käyttäjä ymmärtää riittävän hyvin, mistä on kyse. Seuraavan kerran IT-tukeen yhteydenottokin on mukavampaa, kun tietää, että toisessa päässä puhutaan ihmisten kieltä – ei insinööriä.

Asiakkaidemme vuosittaisissa IT-palautekyselyissä saamme kiitosta ymmärrettävästä, ystävällisestä ja maltillisesta tavastamme toimia.

Yhteydenottoa meidän IT-tukeen helpottaa myös yhden kontaktipisteen -toimintamalli, jonka asiakkaammekin ovat todenneet selkeäksi. Yhden kontaktipisteen kautta tavoitetaan tutut IT-tuen kaverit.

Etätuen lisäksi toisinaan tarvitaan fyysistä läsnäoloa. Lähituen kohdalla Frendyn maantieteellinen kattavuus osoittaa vahvuutensa – tuki on paikalla enintään neljässä tunnissa Hangosta Inariin.

Parhaalla IT-tuella on kattava näkemys asiakkaan liiketoiminnasta ja IT:stä

Parhaan IT-tuen kolmas tärkeä ominaisuus on ymmärrys asiakkaan liiketoiminnasta, jotta asiakkaan IT-kokonaisuuden hahmottaminen ja kehittäminen on mahdollista. Parhaalla IT-tuella tulee olla hyvä käsitys liiketoiminnan tarpeista, toimintaympäristöistä ja niihin tehdyistä ratkaisuista, käytössä olevista työvälineistä ja niiden merkityksestä.

Frendyn IT-tuessa panostetaan asiakkaan ja hänen liiketoimintansa ymmärtämiseen. Yhteistyö ja keskustelun ylläpitäminen asiakkaan kanssa kuuluu kokonaisuuteen, sillä IT-tuen kehitystyötä ei tehdä yksin vaan yhdessä asiakkaan kanssa.

Meidän toimintatapoihimme kuuluu, että erilaisia tuen sekä IT-kokonaisuuden kehitystarpeita käydään läpi asiakkaan kanssa viikko- tai kuukausipalavereissa.

Lopuksi

Tunnustettu ja laadukas IT-tuki on positiivinen viesti myös työnantajamielikuvan kannalta ja vaikuttaa positiivisesti myös työntekijän työtehoon ja hyvinvointiin. Jos yrityksenne IT-tukiasioista heräsi kysymyksiä, meihin saa yhteyden näppärästi alla olevan lomakkeen kautta. Voit myös etsiä lähimmän IT-kaverisi yhteystiedot-sivulta.