Tulostavien laitteiden monitasoinen laitesuojaus

Perinteisten suurten monitoimilaitebrändien rooli on viime vuosina muuttunut paljon – ne eivät pelkästään enää valmista laitteita, vaan ovat vahvasti mukana kehittämässä koko tiedonhallinnan kokonaisuutta. Monitoimilaitteiden tehtävät ulottuvat nyt eri lähteistä tulevien asiakirjojen tallennuksesta aina tietojen luokitteluun ja työnkulun integrointiin sekä tietojen turvalliseen ja suojattuun tallennukseen ja analysointiin. Tämä muodostaa monimutkaisen verkon, jossa on huomioitava tiukkojen säännösten ja tietojen säilytysvaatimusten lisäksi myös sisäiset ja ulkoiset tallenteiden häviämiseen, tuhoutumiseen tai peukalointiin kohdistuvat uhat. Frendy huolehtii, että sen tulostusratkaisuissa käytettävät laitteet ja niihin liittyvät järjestelmät suojataan monitasoisesti parhaalla mahdollisella suojauksella.

Laite

Jokaisen tulostusratkaisun ytimessä on laite itse. Frendyn luottamilla Ricoh-tuotteilla turvallisuus on ollut keskiössä jo laitteiden suunnittelussa, valmistuksessa ja toteutuksessa. Ricohin omassa käyttöjärjestelmässä ei ole samoja haavoittuvuuksia kuin monissa yleisesti saatavissa käyttöjärjestelmissä, ja laitteet on sertifioitu IEEE2600.2 -standardin mukaisesti. Kiintolevyn salaus ja levyn ylikirjoitustoiminto takaavat, että käsiteltävät tiedot pysyvät luottamuksellisina.

Smart Operation Panel -älykäyttöpaneeli toimii käyttöliittymänä

Samalla tavalla kuin monitoimilaitteissa, myös Smart Operation Panel -älykäyttöpaneelissa on Ricohin oma käyttöjärjestelmä. Siihen ei ole asennettu mitään tarpeettomia osia eikä juurihakemistoa pääse käyttämään. Ricoh on varmistanut, ettei Smart Operation Panelin käyttöönotto heikennä laiteturvallisuutta.

Erilaiset käyttäjätunnistautumiset takaavat turvallisen tulostamisen.

Älykkäät sovellukset

Smart Operation Paneliin voidaan lisätä sovelluksia, jotka tarjoavat käyttäjälle lisätoimintoja, kuten työnkulkujen automatisointia ja tietojen tallennusta. Muita tärkeitä lisätoimintoja ovat muun muassa turvatulostus, kirjautuminen henkilökortilla ja salaus. Sovellukset ovat Ricohin tai Ricoh Developer Programme -ohjelman jäsenten kehittämiä, ja kaikkien sovellusten täytyy läpäistä Ricohin yhdenmukaisuustestit ja olla digitaalisesti allekirjoitettuja ennen kuin niitä voidaan käyttää älykäyttöpaneelissa.

Verkko ja palvelimet

Riippumatta siitä, kuka hallinnoi IT-ympäristöä, Ricoh takaa, että sen tuotteet ja palvelut täyttävät kaikki tietotekniikkaa ja verkon turvallisuutta koskevat käytännöt. Tulostettujen ja skannattujen tiedostojen päästä päähän -salaus, tietojen salaus palvelimilla ja pääkäyttäjän tehtävien eriyttäminen ovat tekniikoita, joilla suojaudutaan väliintulohyökkäyksiltä tai sisäpiirin tekemiltä vuodoilta. Ricoh tarjoaa tuotteisiinsa kattavia tietoturvapalveluja, kuten neuvonta- ja hallintapalveluja, joilla autetaan asiakkaita valvomaan, optimoimaan ja hallitsemaan asiakirjojen ja tietojen turvallisuutta. Tarjoamme myös käyttöiän päättymisen jälkeisiä palveluja, joilla varmistetaan, että asiakkaiden vanhojen laitteiden RAM-muisti ja kiintolevy tyhjennetään ennen laitteiden hävittämistä.

Ricohin kerroksittainen laiteturva.

Ricohin kerroksittainen laiteturva.