Whistleblower-palvelu – ilmoita väärinkäytöksistä anonyymisti ja luottamuksella

Me Frendyllä olemme sitoutuneet toimimaan arvojemme mukaisesti työtämme, työntekijöitämme ja kaikkia kanssamme toimivia kunnioittaen. Jotta voimme varmistaa, että arvomme toteutuvat Frendyn arjessa, on käytössämme Whistleblower-palvelu, jonka ylläpitäjänä toimii PricewaterhouseCoopers (PwC). Palvelun kautta kuka tahansa Frendyn työntekijä tai muu Frendyn ohjauksessa työskentelevä henkilö, kuten harjoittelija tai konsultti, voi anonyymisti tai omalla nimellään raportoida eettisten periaatteiden vastaisesta toiminnasta tai väärinkäytöksistä. Myös epäilyt voidaan ilmoittaa palvelun kautta. Palvelu on käytössä Frendyn muiden käytäntöjen tukena, joita ovat:

  • Esihenkilölle ilmoittaminen
  • Henkilöstöhallinnolle ilmoittaminen
  • Johtoryhmän jäsenelle ilmoittaminen

Frendy suhtautuu vakavasti kaikkiin raportointeihin tapahtuneista rikkeistä tai väärinkäytöksistä sekä epäilyihin näistä. Jokainen ilmoitus Whistleblower-palvelun kautta tai suoraan yllä listatuille tahoille tutkitaan.

Whistlerblower-palvelu on salattu ja salasanasuojattu. Ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti salassapitovelvollisuutta noudattaen. Ilmoituksen tehtyään ilmoittaja saa käyttöönsä salasanan, jolla hän voi palveluun kirjauduttuaan kommunikoida anonyymisti ilmoituksen käsittelijöiden kanssa sekä seurata ilmoituksen käsittelyn etenemistä.

Voit tehdä Whistleblower-ilmiannon anonyymisti tästä. Huomaa, että vaikka palvelu on englanninkielinen, voit vastata suomeksi tai englanniksi.

Tarkempaa tietoa ja ohjeita Whistleblower-palvelun prosessista ja toimintatavoista löydät täältä.