En IT-vän för ditt företag

Vi hjälper ditt företag att lyckas med produktivt och säkert informationsarbete

Vi är den ledande leverantören av IT-tjänster för företag i Finland

Vi hjälper våra kunder att lyckas i sina affärer med produktivt och säkert informationsarbete. Frendy sysselsätter omkring 360 IT-specialister på 20 platser i hela Finland.

VÅRA TEKNOLOGIER

 • Moln
 • Nätverk
 • Kapacitet
 • Enheter
 • Utskrift och dokumenthantering

STÖDS AV VÅRA TJÄNSTER

 • Cybersäkerhet
 • Användarstöd
 • Säkerhetskopior och kontinuitet
 • Övervakning och förvaltning
 • Konsultering och utveckling av IT-arkitektur

Tre hörnstenar i produktivt informationsarbete

1. PERSONLIG IT

- Utrustning och programvara för arbete
- Hjälpsamt användarstöd
- Utbildning inom informationsarbete

2. DELAD IT-MILJÖ

- Informationen är tillgänglig för alla oberoende av tid och plats
- Jämställdhet i distansarbete och arbete på plats
- Kontinuerlig förbättring

3. IT-RISKHANTERING

- Cybersäkerhet från enskilda användare till delade IT-miljöer
- Kontinuitet

Våra lösningar

ANVÄNDARSUPPORT

Har du ett IT-problem? Oroa dig inte, vårt hjälpsamma och erfarna stödteam fixar det på nolltid! De hjälper gärna till – online eller på plats.

På Frendy vet vi att tid är pengar och det är orsaken till att alla samtal till vårt användarstöd besvaras av experter som kan hjälpa dig. Det här betyder att du inte kommer att slösa din tid med att köa eller bli flyttad från en kundbetjänare till en annan. I de flesta fallen löser vi ditt problem under endast ett samtal.

Vår fantastiska personal inom användarstöd löser problem online, men kan också arrangera hjälp på plats om det är vad som behövs.

 • Kundspecifik experthjälp med bara ett samtal
 • Få stöd snabbt – säg farväl till oändliga väntetider
 • Tusentals nöjd användare överallt i Finland

CYBERSÄKERHET

När ditt företags cybersäkerhet är i de rätta händerna kan du slappna av och koncentrera på din kärnverksamhet utan att oroa dig över cyberbrottslingar.

Cybersäkerhet är en komplicerad fråga och du kan överlämna det till oss, så ser vi till att allt fungerar utan störningar och skyddar ditt företag. Vi är kontinuerligt uppmärksamma på avvikelser i din IT-miljö och vi reagerar snabbt när vi lägger märke till sådana.

Användarvänlighet är extremt viktigt för oss och det här gäller också cybersäkerhet.

 • Enkelt att använda
 • Fortsätt jobba utan oro medan ditt säkerhetssystem fungerar i bakgrunden
 • Mobil cybersäkerhet skyddar dig oberoende av om du jobbar på kontoret eller hemma

MOLNAPPLIKATIONER

Sofistikerade verktyg för informationshantering och samarbete, såsom Microsoft 365 eller Google Workspace, verkar som en avskjutningsramp för att boosta ditt arbete.

Få ut det mesta av ditt teams produktivitet med molntjänster som hjälper dig jobba mer effektivt. Vi ser till att alla har de rätta verktygen för både kontoret och hemmet. Vi förser dig med alla nödvändiga licenser och tar hand om din molnmiljös allmänna hälsa och säkerhet. Data och användare kan skyddas långtgående med molnbaserade verktyg.

 • De bästa applikationerna och praxis från Microsoft och Google
 • Expertstöd och handledning så att du kan dra nytta av alla fördelar
 • Säkra molnapplikationer som stödjer ditt arbetsflöde varje dag

DATACENTRAL- OCH MOLNKAPACITET

Våra kapacitetslösningar är anpassbara och pålitliga till högsta grad – för att inte nämna säkra.

Vi erbjuder en mycket säker och pålitlig datacentraltjänst som drivs av förnybar energi för att möta kapacitetsbehoven hos företag i alla storlekar.

Förutom vår egen datacentralskapacitet upprätthåller och förvaltar vi en rad olika miljöer som inkluderar lokala lösningar och offentliga molnlösningar.

 • Kontinuitet och säkerhet garanteras vid alla tidpunkter
 • Resurseffektiv implementering
 • Den bästa ändamålsenliga modellen för kunden från olika kapacitetsmodeller – också hybrid

SÄKERHETSKOPIOR OCH KONTINUITET

På Frendy agerar vi med ditt bästa i tankarna och skyddar ditt företags värdefulla data från oväntade händelser.

Vi säkerställer kontinuiteten i din affärsverksamhet genom att automatiskt säkerhetskopiera viktiga system och datafiler. Vid ett eventuellt dataintrång, hårdvarufel eller oavsiktlig dataförlust kan filerna snabbt återställas från dessa säkerhetskopior och din affärsverksamhet kan fortsätta som förut.

 • Säkrar informationssystem, servrar och molnapplikationer
 • Säkrar kontinuitet med snabb återställning
 • Säkerhetskopior ger dig sinnesro

LOKALA NÄTVERK

Vi vet hur man upprättar och upprätthåller säkra och tillgängliga lokala nätverk.

Produktivitet kräver bra nätverksanslutningar inom och mellan kontor. Vi bygger ett säkert lokalt nätverk i den skala du behöver och tar hand om alla nätverksproblem. Bekvämt och enkelt!

 • Ett komplett lokalt nätverk som en problemfri tjänst
 • En uppdaterad och säker miljö vid alla tidpunkter
 • Transparent och molnbaserad hantering betyder snabbare felsökning

HÅRDVARA

Korrekt planerade verktyg är väsentliga för arbetsglädje och produktivitet. Vi tillhandahåller din personal och din affärsmiljö den utrustning ni behöver, inklusive AV-lösningar för förstklassiga mötesupplevelser.

Outsourca hela din organisations hårdvaruinköp till Frendy. Vi erbjuder ett omfattande sortiment av högklassiga verktyg för hela din organisation och som en sann vän finns vi där för dig och din utrustning, från inköp till återvinning.

 • Vi erbjuder den bästa finansieringen och de bästa leasingavtalen
 • Hyresutrustning på lång och kort sikt
 • Bekväma hårdvaruinköp i Frendys webbutik

UTSKRIFT OCH DOKUMENTHANTERING

Frendy erbjuder dokumenthanteringslösningar för både traditionella utskrifter och effektiva arbetsflöden mellan enheter och informationshanteringssystem.

För att boosta det vardagliga arbete på kontoret hjälper vårt utbud dig att hitta den bästa hårdvaran och mjukvaran för dina utskrifts-, skannings- och dokumenthanteringsbehov. Våra lösningar kombinerar tillförlitlighet och hållbarhet. Vi tillhandahåller skrivare och multifunktionella enheter med ett underhållsavtal som inkluderar underhåll och färgpatroner.

 • Multifunktionella enheter
 • Lösningar för utskrifter, skanning och dokumenthantering
 • Utrustning för utskriftsbehoven i din produktion

KONSULTERINGSTJÄNSTER

Frendys experter hjälper dig utforma IT-arkitekturen i ditt företag. Din affärsverksamhet kommer att blomstra när IT med låg prestanda inte längre är en flaskhals vid affärsförändringar.

Våra experter kan implementera IT-arkitekturförändringar av alla storlekar, skapa de nödvändiga projekten och slutföra dem i tid. Vi kan också förse din personal med all utbildning som de kan behöva.

 • De bästa experterna är redo att hjälpa dig
 • Tjänster och utbildning för konsultering och projekt
 • Outsourcade IT-lösningar som är optimerade för att möta dina affärsbehov

Frendy i korthet

Frendy kom till år 2021 efter en observation från etablerade IT-entreprenörer:

Behovet av IT-tjänster i små och medelstora företag ökar på grund av en ökad mängd informationsarbete, samtidigt som de mest utvecklade IT-tjänsterna bara är tillgängliga för större företag. Frendy fyller detta tomrum genom att erbjuda små och medelstora företag den bästa möjliga expertisen och det bästa möjliga närstödet i hela Finland.

Frendy består av flera framgångsrika företag som tillhandahåller IT-tjänster och Frendys framtida tillväxt stöds av kapitalplaceraren Procuritas. Frendy sysselsätter omkring 360 IT-specialister som arbetar på 20 olika platser. Frendys omsättning är nästan 66 miljoner euro.

VÅRA KUNDER
VÅRA KUNDER

Kontaktuppgifter

Fågelviksgränden 10
00500 Helsinfors, Finland

FO-nummer: 3199474-9

Kundbetjäning
Phone +358 207 790 070
moikka@frendy.fi

Försäljning
myynti@frendy.fi

Stöd
tuki@frendy.fi
+358 27 237 027

Följ med oss Fakturering

Skicka ett meddelande!
IT-personalen på Frendy svarar.

  This site is protected by Google reCAPTCHA. Privacy and Terms of Use.