Tietosuojaseloste – Markkinointirekisteri

Laatimispäivä 18.11.2021
(Yleinen tietosuoja-asetus (EU) 2016/679, 12 artikla)

 

 

Rekisterinpitäjä

Frendy Oy
Y-tunnus: 3199474-9
Lintulahdenkuja 10
00500 Helsinki
0207 790 070
moikka@frendy.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Antti Puustinen
Lintulahdenkuja 10
00500 Helsinki
040 555 2286
antti.puustinen@frendy.fi

Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on yrityksen asiakasrekisterin ylläpitäminen. Käsittelemme henkilötietoja lain mukaisin edellytyksin ensisijaisesti markkinoinnin kohdentamiseen, asiakastapahtumien järjestämiseen, käyttäjien tavoittamiseen, lisätietojen tarjoamiseen, tarjousten tekemiseen sekä suoramarkkinointiin palveluiden käytön, kiinnostusalueiden ja selailuhistorian perusteella.

Tietoja voidaan käyttää yrityksen toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoitukseen ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme. Henkilötietoja käsitellään tietosuoja-asetuksen sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää yrityksen omissa rekistereissä esimerkiksi mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Yritys saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita, jolloin osia rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Lisäksi käsittelemme anonymisoituja tietoja markkina- ja muiden tutkimusten, analyysien, segmenttien ja raporttien tekemiseen ja kohdentamiseen.

Yrityksellä on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämiä tietoja sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan tässä tapauksessa esim. postitustarroja suoramainoksiin tai vastaavia. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä yrityksen asiakaspalveluun, sähköpostitse (s-postiosoite) tai rekisterin yhteyshenkilölle.