Frendy yhtenäistää yritysrakennettaan fuusiolla

Frendyn Oy:n tytäryhtiöt sulautuvat emoyhtiöönsä vuoden lopussa. Fuusion myötä Frendy sujuvoittaa sisäisiä prosessejaan ja pystyy näin tarjoamaan asiakkailleen aiempaa yhteneväisempiä palveluita kautta koko Suomen.

– Kuluvan vuoden aikana olemme menestyksekkäästi rakentaneet Frendystä yhtä yhtiötä. Operatiivisesti toimimme jo yhteisissä järjestelmissä ja tarjoamme palveluita yhtenä organisaationa. Tämä mahdollistaa syvempien ja laajempien palveluiden tarjoamisen asiakkaillemme ja toisaalta urakehitysmahdollisuuksia henkilöstöllemme. Frendyn vision mukaisesti olemme valtakunnallisesti sekä paikallisesti lähellä pk-yritysasiakkaita laadukkaita IT-kokonaisratkaisuja tarjoten, kertoo Frendyn toimitusjohtaja Mikko Peltonen.

– Operatiivisen toiminnan yhtenäistämisen lisäksi yksinkertaistamme yritysrakennettamme ja fuusioimme tytäryhtiöt Frendyyn vuoden 2022 lopussa. Syksyllä 2022 ostetut yhtiöt fuusioidaan vuoden 2023 aikana, Frendyn talousjohtaja Suvi Kuusisto valottaa.

Datanix Oy, Indata Oy, Indatahouse Oy, Indata Group Oy, Isoweli Oy, ItsPro Oy, R-Office Oy, R-Office Itä-Suomi Oy, R-Office Uusimaa Oy, Tietokonemaailma Oy, Wintunix Oy ja Wisdomic Oy sulautuvat emoyhtiöönsä Frendy Oy:öön 31.12.2022.

Sulautumisessa kaikki sulautuvien yhtiöiden varat, velat, vastuut, oikeudet ja sopimukset siirtyvät vastaanottavalle yhtiölle Frendy Oy:lle yleisseuraantona. Sulautumisella ei ole vaikutuksia sulautuvien yhtiöiden sopimussuhteisiin asiakkaiden, toimittajien, velkojien tai muiden tahojen kanssa.

HS-Works Oy, Uudenmaan Etevä tietopalveluyhtiö Oy, Triuvare Oy ja SuComIT Oy fuusioituvat Frendy Oy:hyn myöhemmin vuoden 2023 aikana.

Lisätietoja fuusiosta antaa Frendy Oy:n talousjohtaja Suvi Kuusisto, suvi.kuusisto@frendy.fi, puh. 040 357 8330.